Astrolojik çerçevede anlamlı bir cümle kurmamızı sağlayan açıların oluşturduğu belirli şekillere açı kalıpları (Aspect Patterns) adı verilir. Her doğum haritası kendine özgü açı kombinasyonlarına sahiptir. Geleneksel astrolojik görüş bilinen açı kalıplarını kullanırken modern astrolojik görüş matematiksel olarak türetilen açılardan oluşan yeni açı kalıplarını da kullanmaktadır. Bu konuda fazla zorlamalı açı ve açı kalıplarını durmadan ortaya atanlar olduğundan bunların kullanılmaya değer olup olmadığına karar verebilmeniz için doğum haritaları üzerinde sınamanız gerekir. Şimdi en çok karşınıza çıkabilecek açı kalıplarını tanıyalım.
Kümeleşme (Stellium); 3 veya daha fazla gezegenin 0-8 derece aralığında bir araya gelmesiyle oluşur.

 

 

 

 

 

Şekil 1; Kümeleşme Kalıbı


Bir doğum haritasında kümeleşme kalıbının oluşabilmesi için üç veya üzeri gezegenlerin bir araya toplanması gerekir. Kümeleşme büyük bir güç odağına işaret eder. Kişideki önemli bir yeteneğe veya özelliğe vurgu yapar. Eğer 4 den fazla gezegen bir araya gelmiş ve içlerinde Ay veya Güneş gibi ışıklar da bulunuyorsa bu güçlü bir kümeleşmedir. Kümeleşme aynı burçta veya aynı burcun yönettiği evdeyse ya da köşe noktalarına kavuşum yapıyorsa son derece önem kazanır. Kümeleşme kalıbında yer alan gezegenler aynı motivasyona sahip olduklarından tıpkı müttefik güçler gibi birlikte harekete geçer, aynı hedefe yönelirler. Kümeleşme farklı burç ve evlerdeyse de zincirleme etki sürer. Bazen iki küme bir karşıt açı ile fiyonk şeklinde birbirine bağlanır. Nadir durumlarda oluşan bu açı kalıbı büyük bir kutuplaşma etkisi açığa çıkaracağından kişiyi ciddi ikilemlere düşürür. Kümeleşme kalıbı gölge yönleriyle takıntılı-saplantılı, sübjektif ve ben merkezci davranışları gösterir. Kümeleşme kalıbı harita sahibinin kendi kendini besleyen ve teşvik eden büyük enerji kaynağına karşılık gelebileceği gibi aynı zamanda onu karşı konulmaz bir yoğunlukla içine çeken bir kara delik vazifesi de görebilir. Özellikle kavuşum yapan gezegenler 0 derece içinde kalıyorsa bu birleşmeden ziyade kaynaşma ve tutulma etkisi açığa çıkaracağından (1) bu durumda kümeleşme kalıbı kişinin kör noktası haline gelebilir. Ancak ilerleyen süreçte (progres harita) gezegenlerin arası açılmaya başladıkça kişi bu yoğun çekim etkisini daha iyi yönetmeyi öğrenebilir. Ayrıca transit veya progres haritalarda bir gezegen bu kümeleşme kalıbına açı yapmaya başladığında peş peşe tetiklenen gezegenler domino etkisi açığa çıkarabilir. Bu nedenle kümeleşme kalıbı kişinin hem üstün yeteneklerinin hem de zaaflarının kaynağını teşkil edebilir. Hem lütuf hem lanet kaynağı olabilir.

Büyük Üçgen (Grand Trine); 3 gezegenin birbirine 120 derece aralığında 5-10 derece orbla bağlanması ile oluşur.

Şekil 2; Büyük Üçgen Kalıbı


Büyük üçgen açı kalıbı aynı elemente sahip burçlar arasında oluştuğunda oldukça güçlüdür. Farklı elemente sahip burçlar (bir burcun son dereceleri ile diğer burcun ilk dereceleri) arasında oluştuğunda etkisi zayıflar. Büyük üçgen kalıbında gezegenler arası enerjiler uyumlu ve rahat akar. Doğum haritasında büyük üçgen kalıbı bulunan kişi başkasının desteğine ihtiyaç duymadan kendi kendini teşvik ederek harekete geçirebilir. Uyum yeteneği yüksektir. Dışarıdan gözlemleyen biri için kişi sanki imtiyazlı doğmuş gibidir. Adeta etrafı şans ve fırsatlarla kuşatmış gibidir. Bu açı kalıbı kişiye büyük bir kolaylık sağladığından mücadelece gücü vermez. Fazla yorulmadan, büyük bir çaba sarf etmeden herşey kişinin önüne hazır geldiğinden bu açı kalıbının gölgeleri rehavet, gevşeklik, tembellik ve kolaya kaçmaktır. Doğum haritası yorumlarında büyük üçgen kalıbı değerlendirilirken ortak element kadar gezegenlerin doğası da dikkate alınmalıdır. Büyük üçgen kalıbı dört elemente göre şekillenir


Büyük Ateş Üçgeni; bitip tükenmez bir enerji ve canlılık kaynağıdır. İstekli ve heveslidir. Yaratıcılığı ve özgüveni yüksektir. Kendi kendine yeterlidir. Gölge yönleriyle başkalarını dikkate almadan kendi bildiğini okuyabilir.


Büyük Hava Üçgeni; yüksek bir zihinsel enerji ve entelektüel birikime sahiptir. Sosyal yönü gelişmiştir. İletişim kurma yeteneği yüksektir ve bilgiye aşırı önem verir. Gölge yönleriyle fazla geveze olabilir veya kafasının içinde yaşayabilir.


Büyük Su Üçgeni; yüksek bir duyarlılık ve hassasiyete sahiptir. Yoğun duygular, zengin düş ve fantezi dünyası vardır. Kendi duygusal güvenliğini oluşturmakta başarılıdır.Gölge yönleriyle hayatın gerçeklerinden kaçıp hayal alemine sığınabilir.


Büyük Toprak Üçgeni; maddi kaynakları idare etme ve somut yapılar inşa etmede oldukça iyidir. Bir işe kendini adama ve başarılı olma potansiyeli oldukça yüksektir. Kararlı ve azimlidir. Gölge yönleriyle fazla inatçı, hırslı ve herşeye maddi açıdan yaklaşan biri olabilir.


Uçurtma (Kite); 1 büyük üçgen kalıbı + 1 karşıt açı (180 derece) + 2 sekstil açıdan (60 derece) oluşur.

Şekil 3; Uçurtma Kalıbı


Uçurtma kalıbının ana gövdesini büyük üçgen kalıbı, kuyruğunu sekstil açılar oluşturur. Ana gövde ve kuyruk karşıt açı ile birbirine bağlanır. Uçurtma kalıbındaki karşıt açıyı oluşturan gezegene odak (fokal) gezegen adı verilir. Odak noktasında yer alan gezegen ana gövdeyi oluşturan büyük üçgene dinamizm kazandırdığından atalete düşmeyi engeller. Fokal gezegen kişiyi diğerlerinden ayrıt eden çok önemli bir özelliğine vurgu yapar. Aynı zamanda kişiye yüksek farkındalık ve yeteneklerini uygulama fırsatı verir. Kısacası uçurtmanın ipi fokal gezegenin elindedir. Bu nedenle uçurtmanın irtifa mı kazanacağı yoksa irtifa mı kaybedeceği bu fokal gezegenin nasıl kullanıldığına bağlıdır. Uçurtma kalıbından türetilen yan modellerden bazıları şunlardır;


Uçurtmaya Benzer(Kite Almost); 1 büyük üçgen kalıbı+ 1 karşıt açı (180 derece)+1 sekstil (60 derece)açıdan oluşur.

Şekil 4; Kite Almost kalıbı


Bilinen Uçurtma kalıbından tek eksiği 2 yerine 1 seksti açıya sahip olmasıdır. Bu nedenle “neredeyse uçurtma” ya da “uçurtmaya benzer” olarak tanımlanır yani tam bir uçurtma değil ama uçurtmamsı… Ancak transitte bu eksik noktaya bir gezegen geldiğinde uçurtma rüzgarı toplar ve havalanır, yetenekler açığa çıkar.


Kantil Uçurtma (Quantile Kite); 2 Tridecile (108 derece)+2 Quantile
(72 derece)+ 1 Biquantile (144 derece) +1 karşıt açıdan (180 derece) oluşur.

Şekil 5; Quantile Kite


360 derecelik dairenin 5’in katlarına (72 ve 144 dereceler) ve 10′ nun katlarına (360/10=36×3=108) bölünmesi ile birlikte dinamizmi sağlayan karşıt açının eklenmesiyle oluşur. Bu çok özel açı kalıbı tanrı vergisi yetenekleri ve üstün vasıfları gösterir. Daha ziyade sanat veya edebiyat alanında başarılı eserler vermiş insanların haritalarında görülür

T-Kare ( T-Square); 2 kare açı (90 derece) +1 karşıt açı (180 derece) Açı orbu en fazla 10 derece. İki gezegenin birden kare açı yaptığı diğer gezegene odak (fokal) gezegen denir ve fokal gezegen doğum haritasında bir adım öne çıkar.

Şekil 6; T-Kare Kalıbı

Astrolojik eğitimlerde bu açı kalıbı ile ilgili akılda kalıcı bir tanımlama vardır; “topal masa” Bir bacağı eksik masaya benzeyen T-Kare kalıbında bir gezegen daha devreye girdiğinde masanın 4 bacağı tamamlanarak büyük kare kalıbına dönüşür. Diğer bir deyişle T-Kare kalıbı, Büyük Kare kalıbının bir köşesi eksik halidir. Bir doğum haritasında bulunan T-Kare oldukça yüksek bir motivasyon kaynağı olduğundan kişiye başarma yeteneği verir. Ancak topal masa örneğinden anlaşılacağı üzere bir dengesizlik söz konusu olduğundan kişiye büyük bir gerilim yükler. Kısacası doğum haritasında bu açı kalıbı olan kişiye başarı gümüş tepsi içinde sunulmaz, kişi başarı elde etmek için mücadele etmek zorundadır. T-Kare kalıbında daima eksik bacak tarafına doğru bir eğilim söz konusudur. Odak noktasındaki gezegen bulunduğu burç ve evin özelliklerine aşırı vurgu yapar. Bu açı kalıbı sürekli bir dinamizm verdiğinden başarılı insanların haritasında sıkça rastlanır. Yüksek miktarda dürtüsellik ve aşırıya kaçma eğilimi verse de kişi bu odak gezegeni doğru kullanmayı öğrendiğinde nispeten bir denge geliştirir. T-Kare açı kalıbı nitelik dağılımına göre 3 çeşittir;


Öncü T-Kare; içlerinde en enerjik ve dinamik olanıdır. Çok kolay harekete geçer. İnisiyatif alabilme ve mücadele gücü yüksektir. Gölge yönleri ile sabırsız ve aşırı tepkiseldir.

Sabit T-Kare; içlerinde en kolay hedefe kilitlenebilendir. Güçlü bir irade, kararlılık ve mücadele gücüne sahiptir. Gölge yönleri ile kronik inatçı ve at gözlüğü ile bakandır.


Değişken T-Kare; değişen koşullara kolayca uyumlanır. Esnek ve kıvraktır. Gölge yönleri ile asabi, huzursuz, kararsız ve sorunları çözmek yerine kaçan bir yapıdadır.


Büyük Kare veya Kozmik Kare (Grand Square); 4 kare açı (90 derece) ve 2 karşıt açıdan (180 derece) oluşur. Orbu en fazla 10 derecedir.

Şekil 7; Büyük (Kozmik) Kare Kalıbı.


Büyük Kare kalıbında 4 gezegen 90 derece açı ile birbirine bağlanır. Aynı zamanda bu gezegenler iki karşıt açı ile kalıbı tamamlar. Genellikle bütün gezegenler aynı niteliğe sahip burçlardandır. Farklı nitelikte olduğunda (bir burcun sonları-diğer burcun ilk dereceleri) etki zayıflar. Büyük karede büyük bir enerji saklıdır. Bu nedenle büyük bir hırs, irade, kararlılık ve başarma azmi verir. Aynı zamanda muazzam bir dayanma gücü ve direnci de gösterir. Bu açı kalıbını oluşturan enerjiler yüksek gerilim hattı gibi çalıştığından kişiye aşırı voltaj yükler. Kişi bu yoğun enerjileri kaldırmakta zorlandığından hem elektrik çarpmalarına hem de çarpılmalara açık olduğu gibi hem kendini hem de kendi dışında

kalanları bloke etmeye yatkındır. Açı kalıpları içinde en aşırı ve yoğun enerjileri barındıran büyük kare kalıbıdır. Tahrip gücü yüksek bu enerjiler şekil 8 de görüleceği üzere üç farklı yoldan açığa çıkabilir;

a) dört yöne dağılma,


b) merkezde toplanma,


c) bir merkezden yola çıkma şeklinde

Şekil 3; Büyük Kare Kalıbındaki enerjilerin çıkış yollarını gösteren şema


Enerjiler dışarıya serbestçe akamayıp sürekli bir kapalı devre halinde çalıştığında kişi kendini büyük bir baskı altında hissedebilir. Kendi kendini tahrip eden yıkıcı davranışlar sergileyebilir. Bazen de kendini 4 bir yana çekiliyormuş gibi çaresiz hissedebilir. Aynı zamanda kişiye kararlılık, hedefe odaklanma ve başarma hırsı verdiğinden gerilimli enerjilerin hepsi ortak bir noktaya yönlendirildiğinde yüksek üretkenlik açığa çıkabilir. Doğum haritasında büyük kare açı kalıbı bulunan kişiler mücadeleci ve hemen pes etmeyen yapıdadır. Olumsuz yönüyle kısırdöngüye, aşırı baskı altında kalmaya, tükenmeye, içsel çatışmalara yol açar. Niteliklerine göre sıralandırırsak;


Öncü Kozmik Kare; başı çeken, mücadele gücü yüksek, aktif rol alan bir yapı öne çıkar. Gölge yönleriyle aşırı tepkisel ve sabırsız olabilir. Diğerlerini dikkate almadan burnun doğrultunda gidebilir.

Sabit Kozmik Kare; hedefe kilitlenebilen, amacından taviz vermeyen, pes etmek nedir bilmeyen azimli bir yapı öne çıkabilir. Gölge yönleriyle gerilimi tırmandıran, uzlaşma ve paylaşmaya yanaşmayan, her şeyi olduğu gibi muhafaza etmeye çalışan, yenilik ve değişime izin vermediği için kendi içine çöküp kalan, kronik inatçı ve nefes kesen bir kindar olabilir.


Değişken Kozmik Kare; değişen şartlara göre strateji uygulayabilir, gerektiğinde daha önemli olan bir şey için daha önemsiz olandan taviz verebilir. Gölge yönleriyle her uyarana atlayabilir, asıl amacından sapıp başkalarının amacı peşinde sürüklenebilir. Zorluklarla yüzleşmek yerine ana sorunun etrafında dolanabilir veya başka bir yöne çark edebilir.


Mistik Dörtgen (Mystic Rectangle); 2 üçgen (120 derece) açı+2 karşıt açı (180 derece) +2 sekstil (60 derece) açıdan oluşur.

Şekil 4; Mistik Dörtgen Kalıbı.


Üçgen ve sekstil açıların ağır basması nedeniyle uyumlu bir enerji akışı söz konusudur. Karşıt açıların varlığı bu uyumlu akışa dinamizm sağlayarak atalete düşmesini önler. Kişiye sahip olduğu yetenekleri sonuna kadar geliştirme fırsatı sunar. Daha çok özel bir yeteneğe sahip kişilerin doğum haritasında görülür. Aynı zamanda kişinin mistik
yanı güçlüdür. Kişi zorluk ve tehlikelerle burun buruna gelse de sanki bir sihirli el onu tereyağından kıl çeker gibi çekip çıkarır. Balık burcu veya

Yay burcunda konumlanan gezegenler bilhassa da Jüpiter ve Neptün söz konusu olduğunda kişide hakim olan his daima büyük bir güç tarafından korunduğudur.


Sert Dörtgen (Hard Rectangle); 2 bir buçuk kare (135 derece) +2 yarım kare (45 derece) +2 karşıt açıdan (180 derece) oluşur

Şekil 5; Sert Dörtgen Kalıbı


Sert Dörtgen kalıbı şeklen Mistik Dörtgen kalıbına benzerlik gösterse de buradaki enerji akışı yumuşak değil serttir. Çünkü hem majör hem minör gerilimli enerji akımlarından oluştuğundan kişiye fazlasıyla sinirlilik ve huzursuzluk yükler. Ancak harekete geçmek ve başarıya ulaşmak için de büyük bir motivasyon kaynağıdır. Bu nedenle kavgacı, yılmaz savaşçı, devrimci, zorlu doğa veya dövüşçü sporlarları ile uğraşanların haritalarında rastlanır.


Zarf Kalıbı (Envelope); 1büyük üçgen kalıbı + 1 üçgen açı (120 derece)+ 2 karşıt açı (180 derece) + 4 sekstil açıdan (60 derece) oluşur.

Şekil 6; Zarf Kalıbı


Üçgen ve sekstil gibi uyumlu akışı sağlayan açıların çoğunlukta olduğu zarf kalıbı 2 karşıt açının varlığı ile yüksek bir dinamizm kazanır. Karşıt açılar aynı zamanda kişiye büyük bir farkındalık sağlar. Bilinç değişimi kişiyi fazla zorlamadan rahat bir enerji akışı içinde sağlanır. Ender rastlanan açı kalıplarından biridir. Sadece gezegenler arasında oluştuğunda daha güçlü titreşir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here