Kimimize göre çağlar boyu geçmişten günümüze aktarılan hikâyeler, kimimize göre bizden önceki kavimlerin toplumsal inanışlarını yansıtan belgeler, kimimize göre ise felsefenin yapı taşlarından biridir MİTOLOJİ…

Mitolojiyi öğrenmek istiyorsak elbette geçmiş kaynakların en önemli olanlarını incelemek gerekir. Bu kaynakların çoğu Agustus zamanında yaşamış olan Latin şair Ovidius’tan esinlenir. Lakin Ovidius diğer mitoloji yazarlarının kabul ettiği öyküleri bir yalan, safsata olarak değerlendirir ve yazılarının duygu yüklü olması ile diğer yazarlardan ayrılır.

Mitoloji ile ilgilenen yazarların başında ilk akla gelen hepimizin bildiği ünlü filazof ve tarihçi Homeros ve değerli eserleri İliada ve Odeysseia‘dır. Ondan sonraki mitoloji kaynağımız ise; tarih sahnesine İ.Ö. 8. ya da 9. yüzyılda çıkan fakir çiftçi Heseoidos’un eserleridir ki; tüm Evren ve Tanrılar hakkındaki görüşlerini Thegonia adlı şiiri ile bizlere ulaşmıştır.

Heseoidos’tan sonra tarih kitabının yapraklarını çevirdiğimizde karşımıza 4. ve 8. yüzyıl arasında yaşamış olan mitoloji yazarlarının eserleri çıkar ki; bunlar mitoloji hakkındaki düşüncelerini Hymnos şiirleri ile geleceğe aktarmışlardır.

Mitoloji kültürünün zengin olduğu bir toplum olan Yunanlılar’ın en büyük şairlerinden biri olan Pindaros; 6. yüzyılın sonlarında yazdığı şiirlerinde mitolojik öğeleri sık sık kullanarak bu kültürü yansıtmıştır.

Pindaros ile aynı dönemde yaşayan Aiskhlos (Üç Tragedya yazarının en yaşlısı) daha sonraki dönemlerde var olan Sophokles veEuripides’in neredeyse bütün eserleri mitoloji üzerinedir.

4. yüzyılın başları ile 5. yüzyılın sonları arasında ise; tarih kitabının sayfalarında üç büyük isim daha öne çıkar. Euripides ile aynı yüzyılda yaşayan Aristophanes, ilk Avrupa Tarihçisi ünvanı ile Herodotos ve büyük İslam filazofu Eflatun

3. yüzyıla girildiğinde mitolojinin ana vatanı İskenderiye’ydi ve burada ünlü birçok şair yaşamakta ve eserlerini insanlara iletmekteydi. Theokritos, Bion, Moskhos, Apollonios dönemi…

2.yüzyılda  ise; iki büyük düşünür olan Latin yazar Apuleius ve Yunanlı Lukianos mitolojiyi anlatan büyük eserlerini tarihe hediye etmişlerdir. Yunanlı Pausanias seyahatleri ile ilgili mitolojik çok önemli kaynakları bize bırakmıştır.

Roma Mitolojisini anlatan kaynakları incelediğimizde ise; ünlü yazar Vergilius‘la karşılaşırız. Kendi döneminde yaşayan ünlü Ovidius kadar mitolojiyi önemsemese de eserlerinde mitolojik kahramanlara yer vermekten kendini alamazdı. Onun döneminde Romalı diğer şairler ise Mitoloji’yle ilgilenmediler bile…

Oysa mitolojiye kalben inanan, yarattıkları tanrılara derin anlamlar yükleyen Yunan Mitoloji’si; günümüze aktardığı birçok bilgi ile bize geçmiş kuşakların kapılarını aralar ve anlattıkları öykülerin etkisi ile başka başka dünyalara göç ederiz…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here