AGEMENNON: Yunan Mitolojisinde Krallar arasında en önemlisidir. Büyük savaş Trio’nun kumandanıdır.

AGAMEDES:  Apollo Tapınağını yapan ünlü heykeltıraş ve mimardır.

AEGEE: Athena’nın Kralı veTheseus’un babasıdır.

AGLAIA: Üç Kharitlerden biridir.

AİDONEUS: Yeraltı Tanrısı Hades’in diğer adıdır.

AİOLOS: Mitolojide Rüzgâr Tanrısının adıdır.

AKTOR: Poseidon’un oğlunun adıdır.

ALBUNEA: Mitolojide bir peri kızıdır.

AMAZONLAR: Kendi krallıklarını kurmuş, dehşetli, güçlü savaşçı kadın ordusu. Therme çayı kıyısında yaşarlardı ve aralarında hiç erkek bulunmazdı.

AMOR: Aphrodite ‘in oğlu Eros’un diğer adıdır.

AMYKOS: Denizler Tanrısı Poseidon’un oğlunun ismidir.

ANANKE: Mitolojide insan şeklinde Tanrı’nın ismidir.

ANDROMEDA: Kral Kepheus ile Kasiope’nin kızının adıdır.

ANTEROS: Aphrodite ve Yer altı Tanrısı Ares’in oğlunun ismidir.

ANUBIS: Mısırda Ölüler Tanrısının ismidir.

APHRODITE: Yunan Mitolojisinde Aşk ve Güzellik Tanrıçasının ismidir.

ARES: Savaş Tanrısıdır, Zeus’un oğludur.

ARION: Demeter’in Zeus’tan olan oğlunun ismidir.

ATALANTE: Artemis’in av arkadaşı, Arkaida’lı avcının ismidir.

ATHENA: Mitolojide Zeka Tanrısının adıdır.

BEREO: Adonis ile Aphrodite’in kızının ismidir.

CAMENTA: Romalı Doğum Tanrıçasının adıdır.

CENTIMANILER: Mitolojide yüz kollu devlere verilen isimdir.

CUBİDO:  Aşk Tanrısı Eros’un diğer adıdır.

DAMASTER: Poseidon’un oğullarından birinin adıdır.

DAPHNE: Mitolojide Apollon’un güzel aşkı, peri kızının adıdır.

DEIPHOBOS: Hector’un kardeşi, Priamos’un oğlunun ismidir.

DEMETER: Mitolojide Yunan halkının en çok sevdiği Tanrılardan, toprak ve ürün Tanrısının adıdır.

DESPOINA: Demeter’in Poseidon’dan olan kızının ismidir.

DIANA: Artemis’in diğer adıdır.

DIONE: Okeonos’un kızının ismidir.

DODONA: Zeus’un Tapınağının ismidir.

DRYAD’LAR: Mitolojide ormanda yaşadıklarına inanılan ağaç perilerinin ismidir.

DRYAS: ARES’in oğullarından birinin ismidir.

EGYPTOS: Mısıra ismini veren Poseidon ve Nil Nehrinin oğlunun adıdır.

EKHIDNA:  Mitolojide gövdesi kadın kuyruğu yılan ola ejdere verilen isme denir.

ELYSION: Yeraltı cennetine verilen isimdir.

EOLOS: Rüzgarların bekçisinin ismidir.

EPAPHOS: İo’nun Zeus’dan olan oğlunun ismidir.

EPHIMETHEUS:  Mitolojide akıllı Prometheus’un akılsız bilinen kardeşinin adıdır.

ERATO: Dokuz ilham perisinden birisinin adıdır.

ERIKHTHONOIOS: Hephaistos’un yere saçılan tohumlarından varolan, yarı insan, yarı yılan olan Tanrıdır.

EROS: Aphrodite’in oğlunun adıdır.

EUROPA: Telepassa’nın Agenar’dan olan kızı. Avrupa Bölgesi adını bu Tanrıdan alır.

EURYPAESSA: Hyperion’un karısının ismidir.

FATUM: Şans Tanrısının ismidir.

FERONIA: Mitolojide Çeşme ve Ormanların Tanrısının ismidir.

FLORA: Bitkilerin Tanrısının ismidir.

GAIA: Bütün Tanrıların soylarının ondan geldiğine inanılan Toprak Tanrıçası.  Büyük Tanrı Uranüs’ün hem annesi hem de karısıdır.

GENIUS: Roma’da herkesin bir meleğinin olduğuna inanılırdı. Bu meleğin adı Genius’tur.

GYGES: Yüz elli, yüz başlı Titan. Uranüs ile Gia’nın oğlunun ismidir.

HADES: Kronos’un oğludur, Yer altı, ölüler Tanrısıdır.

HEBE: Hera’nın Zeus’dan olan oğludur, gençlik ve güzellik veren Tanrıdır.

HELIKE: Çocukluğunda Zeus’u beslediğine inanılan peri kızıdır.

HELLEN: Yunanlılara verilen isimdir, bütün Yunanlılar’ın babası Deukalion’un oğlunun ismidir.

HELIOS: Güneş Tanrısının ismidir. Hyperion ve Theia’nın oğludur.

HERA: Zeus’un hem kardeşi hem de karısıdır, baş Tanrıçadır.

HERAKLES: Latince’de Hercule diye isimlendirilen, kuvvet Tanrısı, Zeus’un oğludur.

HERMES: Tanrılar arasında haber getirip götürdüğüne inanılan Tanrının ismidir.

HESPEREIDLER: Güneşin battığı yerde yaşayan perilerin ismidir.

HIRODYELLER: Tanrıların kölelerine verilen isimdir.

HORA: Zeus ile Themis’in üç kızıdır. Mevsim Tanrıçalarıdır.

IAPETOS: Prometheus ‘un babasının ismidir.

IDAEOS: Helen’in Paris’ten olan oğlunun ismidir.

INAKHOS: Argos’un Kralının ismidir.

IOBATES: Lykia’nın Kralının ismidir.

IRIS:  Thamus ile Elektra’nın kızının ismidir.

JUTURNE: Roma Mitolojisinde su kaynağı Tanrısına verilen isimdir.

KABARNOS: Hades’in Demeter’in kızını kaçırdığını haber veren gencin adıdır.

KAPADAKIA: Amozonların yaşadığı bölgenin adıdır.

KAYSTROS: Lydia’da akan bir çaya verilen isimdir.

KEPHEUS: Andromeda’nın babasının ismidir.

KERES: Demeter’in Latince adıdır.

KEREOSSA: İo’nun Zeus’tan olan kızının adıdır.

KHARITLER: Letafet perilerine verilen isimdir.

KHRONOS: Gögün sembolüdür.

KIMMER’LER: Yeraltına inenlere ve onların yaşadıkları karanlık yere verilen isimdir.

KORA: Demter’in kızı Persehphone’nin diğer adıdır.

KYBELE: Mitolojide Tanrıların anasına verilen isimdir.

KYKNOS: Poseidon’un oğullarından birinin ismidir.

LEARTES: Odyseus’un babasının adıdır.

LAMIA: Poseidon’un kızlarından birinin ismidir.

LAR: Romada ocakbaşı Tanrısına verilen isimdir.

LETO: Apollon ve Artemis’in annelerinin ismidir.

LUNA: Roma Mitolojisinde Ay Tanrıçasına verilen isimdir.

MARKIS: Hera’nın süt annesinin adıdır.

MELIADES: Uranüs’ün kanının damlalarından doğan perilere verilen isimdir.

MERCURIUS: Hermes’in Latince adıdır.

MINERVA: Roma Mitolojisinde Zeka Tanrısının adıdır.

MOIRA’LAR: Zeus ve Themis ‘in kızlarının ismidir, Kader Tanrıçalarıdır.

NEKTAR:  İçildiği zaman ölümsüzlük veren içkiye verilen isimdir.

NEPTUN: Roma Mitolojisinde Poseidon’a verilen isimdir.

NIKE: Zafer Tanrıçasının ismidir.

NYEMPHE’LER: Ormanlarda, dağlarda, nehirlerde yaşayan perilere verilen isimdir.

OLYPMHOS: Yunan Mitolojisinde Tanrıların yaşadığı yerin adıdır.

ORKOS: Hades’in Latince adıdır.

PALLAS: Zeka Tanrıçasının diğer adıdır.

PANDORA: Mitolojide yaratılan ilk kadının ismidir.

PENIA: Fakirlik Tanrıçasının adıdır.

PENTHOS: Kader ve Izdırap Tanrısının adıdır.

PERSEPHONE:  Hades’in yeraltına kaçırdığı karısının adıdır.  Demeter’in kızıdır.

PHOEBE: Uranüs ve Gaia’nın kızının adıdır.

PHTHONOS: Haset Tanrıçalarından birisinin adıdır.

POSEIDON: Yunan Mitolojisinde Deniz Tanrısının adıdır.

PROMETHEUS: İlk insanı yaratan Titandır.

RHEA: Zeus’u büyüttüğüne inanılan dağlık bölgelerin Tanrıçasının ismidir.

ROMOS: Roma şehrini kuran kahramanın adıdır.

SALUS: Roma Mitolojisinde sağlık Tanrıçasının adıdır.

SILVANUS: Roma Mitolojisinde bağ ve bahçe Tanrısının adıdır.

TARTAROS: Zeus’un kendisi ile mücadele edenleri kapattığı zindanların adıdır.

THEIA: Uranüs ile Gia’nın kızının adıdır.

THEMIS: Zeus’un karısıdır, adalet Tanrıçasıdır.

URANOS:  Tanrıların Anası Gaia’nın hem oğlu hem de kocasıdır. En eski Tanrıdır.

VENUS: Aşk Tanrıçası Aphrodite’in bir diğer adıdır.

ZAGREUS: Zeus ile Persephone’nin kızının ismidir.

ZEUS: Yunan Mitolojisinde en büyük ve en yüce Tanrıdır. Kronos’u tahtından indirebilen tek Tanrıdır. Gök Tanrısı olarak bilinir.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here