Astrolojide açılar, Kişini doğum haritası çıkarıldıktan sonra, yorumlama aşamasında bilgi edinmek için gereken araçlardan biri de gezegenler arasındaki mesafeyi ölçmektir. Bu birime astroloji tabirinde açı denir. Astrolojide açılar çok önemli olup günlük astroloji yorumlarında büyük değer taşır.
Güçlü Açılar

Conjunction/ Birleşme, kavuşum

Haritada aynı dereceyi kullanan gezegen ve ışıkların buluşmasını tarif etmek için kullanılır. Bulunduğu burcu ve evi güçlendiren, çoğunlukla horoskoptaki yaşam ile ilgili çok önemli detaylar veren bir açı çeşididir. Bilhassa yaşamı etkileyici önemli ve güçlü psikolojik temaları içerirler. İnsan yaşamındaki psikolojik değişimleri, birleşmenin olduğu dereceye transit yapan gezegen döngülerinden görmek mümkündür. Işıkların herhangi bir gezegen ile kavuşumu, gezegenin niteliğini ortaya çıkartır. Veya ışığın kalitesini arttırır ya da azaltır. Değişken bir açıdır. Kavuşumların tiplerine göre ve bu kavuşumlar ile açı yapan gezegenin niteliği ile açıklanır. Örnek olarak Jüpiter Venüs kavuşumları bulundukları burcun ve evin konumuna göre yaşamda kişiliğin dışında gelişen pek çok güzel, faydalı ve şanslı olayı gösterir. Kişi beklenmedik bir yerden para kazanabilir. Maddi ve ekonomik büyük parasal kazançlara sahip olabilir. Veya toplumda imrenilecek bir statüye sahip bir insan haline gelebilir.

Opposition/ Karşıt, (mücadele açısı)

Haritada tam karşıt derecelerde bulunan gezegen ve ışık ilişkilerini tarif etmek için kullanılır.Kişiliğin psikolojik olarak iki ayrı yönünü ifade etmesi açısından çok önemlidir. Işıklara gezegenlerin yapmış olduğu karşıtlıklar, kişiliğin sosyal çevresi ve kendi içsel döngüleriyle fazlası ile mücadele etmesine sebebiyet verir. İki gezegenin karşıt konumda olması, gezegenlerin olumsuz yönlerini gösteren temalar ve olaylar oluşturur. Örnek verelim. Neptün, Mars karşıtlığı kişiliğin aşırı hassas bir bilinçaltına sahip olduğunu, bu hassaslıkların karşısında aşırı çevresel şartlardan etkilendiğini gösterir ve yaşamsal gerçekleri ani ve gerçekçi olmayan tepkiler vermesi açısından da önemlidir. Bu açının psikolojik açıklaması idi. Bu açı bulunduğu burç, ev konumu itibari ile kişiliğin bir deniz veya su ile ilgili ciddi bir kaza geçireceğini veya vücut sıvılarından kaynaklanan ateşli hastalıklara yakalanabileceğini, bunun yanında da, ciddi zehirlenme tehlikesi göstermesi açısından önemlidir.

Square/ Kare

Haritada iki gezegen veya ışık arasında 90 derece diye kabul ettiğimiz açı değerini ifade eder. Kişiliğin yaşamdaki mücadele alanlarını göstermesi açısından çok önemlidir. İki gezegenin veya ışıkların gezegenlere kare açı yapması, bunların hayatın içinde temsil ettikleri alanlarda kişiliği zorlayacağını ve bireyin kare açıların yaratacağı olaylar sebebi ile olgunlaşarak büyüyeceğini gösterir. Şu çok çok önemlidir ki, eğer bir horoskopta kare açı bulunmuyor ise, kişiliğin gelişimi söz konusu olamaz. Kareler iki gezegenin bulunduğu burç ve ev konumuna göre yaşamda zorlanmanın, olgunlaşmanın ve deneyimin hangi şekillerde kazanılacağını gösterir. Çok zorlayıcı bir açı çeşidi olup, bazı kare açı kalıpları hayatın tümünü kapsayan talihsizliklere sebebiyet verir. Aslında kare açılar, psiko dinamiğimizdeki mücadele gücümüzü, kompleks sorunlara karşı verdiğimiz kompleks cevapları içermesi açısından önemlidir.

Trine/ Üçgen

İki gezegen veya ışık arasında 120 derecelik açı değerini ifade eder.
Kişiliğin yaşamında yükseldiği, kadersel anlamda, hayatında rahat şekillenen ve akıp giden olayları, istikrarı, başarıyı, bireyin yaşamda rahatladığı yerleri gösterir. Yetenek ile beraber gelmiş ve yetenekli olduğu konulardaki olaylara sebebiyet veren talihleri, psikolojik olarak kendini rahat ifade ettiği hayat alanlarını da işaret eder.

Tüm diğer zararlı açı kalıplarının, zorlayıcı yaşam kriz dönemlerinin hafiflemesine neden olur. Işıklar ile bilhassa ağır gezegenlerin üçgen açıları çok olumludur. Örneğin, Güneş- Jüpiter üçgen açısı, bireyin tüm zorlayıcı yaşam sınavlarını bir dönemden sonra hafif atlatacağını, Güneş-Satürn üçgeni açısı, kişiliğin istikrarlı bir şekilde yaşam merdivenlerini çıkabileceğini, Güneş-Plüton üçgen açısı ise bireyin tüm zorlayıcı yaşam krizlerinden güçlü, değişmiş ve olumlu çıkacağını gösterir.

Orta Güçteki Açılar  
Sesquiquadrate

135 derecelik açının ifadesidir. Bu açı, ışıklar ile gezegenler arasında mevcutsa çok önemlidir. Bireyin duygusal karar alma yetilerinin derecesini gösterir. 135’likler kişiliğin karar alma yetilerindeki sorunlar sebebiyle ve yerleşmiş yanlış duygusal şartlanmalardan kaynaklanan bedensel hastalıkları göstermesi açısından önemlidir. Bu iki tema, birbirinden çok aykırı gibi görünen psikolojik bir engram’ın, aslında çocukluğumuzdan kaynaklanan doyurulmamış sevgi açlığı olduğunu dahi gösterebilir. 135’lik açıların sebebiyet vereceği problemler erken fark edildiği takdirde birey, bu açının ifade etmiş olduğu sorunlarla karşılaşmayabilir. Önlenebilen bir açı kalıbı şeklidir.

Sextile/ Yarım üçgen

60 derecelik açının ifadesidir. Sekstil’ler, yeteneklerimizi, üzerine gittiğimiz takdirde şansa dönecek, yaşamımızdaki  potansiyel olumlu fenomenleri gösterir. Üçgen açı kalıbının zayıfı niteliğinde olarak da adlandırabiliriz. Yalnızca Sekstil’ler, bizim bu yetenekleri fark ederek, üstüne gitmemiz sonucunda çalışan açılardır. Mesela, Güneş-Jüpiter sekstil’i, çevremizde var olan, biraz mücadele ettiğimiz takdirde bize yardım edecek tüm olayları ve kişileri temsil eder. Sekstil açı kalıplarına sahip bir haritada, kare açı kalıpları yok ise, bireyin bu yetenekleri geliştirmesi söz konusu olmayabilir.

Quincunx/ Birleşmeyen

150 derecelik açının ifadesidir. Birleşmeyen açı kalıpları da denen bu açı ilişkisinde iki gezegen arasında bulunan birbirini rahatsız edici olayları görebiliriz. İki gezegenin de temsil ettiği enerjiler, birbirlerinin bulunduğu ev ve burç konumunda birbirlerini tamamlamayan ve zorlayan iki ayrı enerji olarak yorumlanabilir. Bilhassa ışıklar ile ağır gezegenler arasında bu açının mevcut olması, zaman zaman küçük ve büyük gezegenin temsil ettiği alanlarda kazaya sebebiyet verir. Tüm birleşmeyen açılar bir şekilde herhangi bir transit Mars veya Satürn etkisi ile, duygusal ya da bedensel boşalıma sebebiyet verebilirler. Hiddet, heyecan, dikkatsizlik, sakarlık çoğunlukla transit etkili bir 150’liğin ışıklarımıza yapmış olduğu açıdan ortaya çıkabilir.

Zayıf Açılar  
Semi-Square

45 derecelik açının ifadesidir. Kare açı kalıbına benzemektedir. Çoğunlukla bireyler arasındaki yanlış anlamaları, hayatın çeşitli alanlarında  göremediğimiz yanlışları gösterir. İki bireyin gezegenlerin temsil ettiği alanlardaki yargılarını veya bizim sosyal çevremiz tarafından doğru algılanamamamıza sebebiyet verebilir. Bazı horoskoplarda kare, sabit kare kadar güçlü etkiler gösterebilir. Bazı haritalarda ise etkisi hissedilemez. En önemli yarım-kare, Venüs ile Güneş arasında olan yarım-karedir. Çok az görünmesine rağmen etkisi uzun ve yıkıcı olarak görünür. Venüs-Güneş yarım-karesi, kişiliğin kendi hakkında çevresindeki insanların dedikoduları, çekiştirmeleri ve duygusal ilişkilerinde sürekli yaptığı yanlış seçimleri gösterir. Birey zevksiz kıyafetler seçebileceği gibi, maddi ve ekonomik olarak da sürekli kayba uğrayabilir. Yarım-kareler kendimiz ile barışık olmadığımız yerleri de gösterebilir. Bu nedenle çok dikkatli incelenmelidir.

Semi-Sextile

30 derecelik açının ifadesidir. İki gezegen arasındaki ortak çalışma alanlarını gösterir. Diyelim ki, Ay Boğa’da, Venüs İkizler’de olsun. Kişide çocukluktan gelen ses ve müzik yeteneği birlikte mevcuttur. İki yeteneğin birden üzerine giden kişi başarılı bir tenor veya soprano olabilir. Birlikte çalışan iki enerjiyi temsil eder. Merkür, Mars 30’luğu kişide çok kesin içgüdüler, gelişmiş refleksler ve güçlü uzuv hareketleri verir. Bu özelliklere sahip olan kişi, doğru eğitim aldığı takdirde iyi bir sporcu veya iyi bir otomobil yarışçısı olabilir. Astrologlar tarafından çok fazla incelenmeyen bir açı kalıbıdır. Bilhassa çocuk ve ergen astrolojisinde bireyi doğru yönlendirmek açısından çok dikkatli incelenmelidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here