BİRİNCİ EV (YÜKSELEN BURÇ)

Bireyin kendini fark etmesi, kişilik ve karakter yapısı, fiziksel özellikleri

Yönetici Burcu: Koç (ilkbahar ekinoksu)

Yönetici Gezegeni: Mars

Güçlü Gezegen: Güneş

Zararlı Gezegen: Venüs

Düşük Gezegen: Satürn

Cinsiyeti: Erkek

Koç burcu ateş elementidir, öncü niteliktedir. Birinci ev “Birincil evdir”. Köşe ve en önemli konumdadır. Bunun sebebi birinci evin aynı zamanda yükselen burcu göstermesidir. Doğum anında Doğu ufkunda yer alan burç “Yükselen Burç” tur. Hayata başladığınız noktayı anlatan bu eve transit eden bir gezegen yapacağınız yeni başlangıçlar hakkında bilgi verir. Birinci ev kişinin kimliği ile alakalıdır, “BEN” evidir, 180 ° karşıt konumuna denk gelen yedinci ev ise Terazi’dir,  karşınızda yer alan kişileri anlatır, yani “SEN” evidir. Bu ev; ilk doğduğunuz zamanlarda nasıl bir ortamda dünyaya geldiğinizi ve 0-3 yaş arasındaki çevresel koşullarınızı anlatır. Doğumunuzun nasıl gerçekleştiği, hayata bakış açınız, davranışlarınız, huyunuz, genel sağlığınız birinci ev ve yönetici gezegenine bakarak yorumlanır. Bu ev sizin başkaları tarafından nasıl göründüğünüzü açıkladığı gibi fiziksel yapınızı da belirler. Hayat yolunuzda izlediğiniz tutum ve davranışlar bu burcun (içinde gezegen varsa onların doğası, karakteri de çok önemli) niteliği doğrultusunda şekillenecektir.

İKİNCİ EV

Bireyin kendi kabiliyeti ile para kazanma kapasitesi, maddi kaynaklar, manevi değerler, doğuştan gelen yetenekler

Yönetici Burcu: Boğa

Yönetici Gezegeni: Venüs

Güçlü Gezegen: Ay

Zararlı Gezegen: Mars, Plüton

Düşük Gezegen: Uranüs

Cinsiyeti: Dişi

Boğa burcu toprak elementidir, sabit niteliktedir. İkinci ev “İkincil” evdir. 180 ° karşıt konuma denk gelen burç Akrep’tir ve sekizinci evi yönetir. İkinci ev; kendi yeteneklerinizden gelen kazançlarınızı, sekizinci ev başkalarının kaynaklarından gelen gelirleri gösterir. İkinci ev kendinizi güvende hissetmeniz için neye ihtiyaç duyduğunuzu anlatır. Bu ev bedeninizle de alakalıdır. Bireyin kendine vermiş olduğu değeri de ifade eder. Sahip olunan maddi ve manevi kaynaklar, zenginlik, fakirlik, gelirler ve giderler, para ile ilgili konuların tamamını içine alır. Para kazanma kapasitesini ve hayat standardını bu ev, yönetici gezegeni ve açılar belirler.

ÜÇÜNCÜ EV

Kardeşler, yakın çevre ile ilişkiler, zihinsel kapasite, gündelik deneyimler, kısa yolculuklar

Yönetici Burcu: İkizler

Yönetici Gezegeni: Merkür

Güçlü Gezegen: Kuzey Ay Düğümü

Zararlı Gezegen: Jüpiter

Düşük Gezegen: Güney Ay Düğümü

Cinsiyeti: Erkek

İkizler burcu hava elementidir, değişken niteliktedir. “Üçüncül” evdir. 180° karşıt konuma denk gelen burç Yay’dır ve dokuzuncu evi yönetir. Üçüncü ev; kardeşlerinizi, yakın çevrenizi, akrabalarınızı, komşularınızla olan ilişkilerinizi, günlük düşünceleri, ilköğretim hayatını, kısa seyahatleri anlatır. Dokuzuncu ev ise basın yayın, medya, yabancı ülkelere seyahatler, üniversite hayatını, din, felsefe ve Tanrı kavramlarını içine alır. Bireyin düşünce kapasitesini, zihinsel yapısını, aklını ve zekâsını üçüncü eve bakarak yorumlayabiliriz. Kişinin nelerden etkilendiği, karar verme mekanizmasını, objektif mi ya da sübjektif mi olduğunu değerlendirebiliriz. Ayrıca, okullar, kitaplar, kütüphaneler, kısa yolculuklar, gazete, ticaret bütün bilgi alışverişini içine alan konular üçüncü ev kapsamındadır.

 DÖRDÜNCÜ EV

İçsel benlik, baba, yuva ve yaşanan ev ortamı, ebeveynler, köklerimiz

Yönetici Burcu: Yengeç (Yaz Ekinoksu)

Yönetici Gezegeni: Ay

Güçlü Gezegen: Jüpiter, Neptün

Zararlı Gezegen: Satürn

Düşük Gezegen: Mars

Cinsiyeti: Dişi

Yengeç burcu su elementidir, öncü niteliktedir ve köşe evdir. “Birincil evdir.” 180° karşıt konuma denk gelen burç Oğlak’tır ve onuncu evi yönetir. Dördüncü ev yaşadığınız mekânı, aile hayatınızı, nasıl bir evde oturmak istediğinizi anlatır. Onuncu ev ise; kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuzu anlatırken, ilerleyen dönemlerde sizin için değer kazanan konuları da içine alır. Dördüncü ev ebeveynleriniz ve özellikle babanızla olan ilişkileriniz, kökleriniz hakkında bilgiler verir. Gayrimenkuller, taşınmaz mallar da dördüncü ev kapsamındadır. Ayrıca yalnız kalıp ruhunuzun derinliklerine indiğinizde ki içsel benliğinizi yani bilinçaltınızı anlatan sübjektif bir alandır. Bu evin analizinde kişinin korkuları, ihtiyaçları açıkça görülmektedir. Yaşamın son demleri de bu ev ile ilişkilendirilir.

BEŞİNCİ EV

Yeteneklerin dış dünyaya gösterilmesi, çocuklar, romantik ilişkiler, hobiler, borsa, spor

Yönetici Burcu: Aslan

Yönetici Gezegeni: Güneş

Güçlü Gezegen: Plüton

Zararlı Gezegen: Satürn, Uranüs

Düşük Gezegen: Merkür

Cinsiyeti: Erkek

Aslan burcu ateş elementidir, sabit niteliktedir. “İkincil evdir”. 180° karşıt konuma denk gelen burç Kova’dır, on birinci evi yönetir. Beşinci ev, çocukları, hayatın zevkli alanları, gelip geçici aşkları, cinsel hayatı, boş zamanlardaki faaliyetleri, eğlence hayatı, spekülasyon ve riskli oyunlar gibi konuları içine alır. On birinci ev ise; kolektif alanlar, gruplar ve yarınlarla ilgili bilgiler verir. Ruhunuzun derinliklerinden çıkarıp, yapmak istediklerinizi hayatınıza aktararak, kendinizi ifade etmek beşinci ev ile alakalıdır.

 

ALTINCI EV

Yeteneklerin ustalaşması için çalışma, sağlık, gündelik çalışma, ofis arkadaşları, hayatın gereklilikleri, evcil hayvanlar

Yönetici Burcu: Başak

Yönetici Gezegeni: Merkür

Güçlü Gezegen: Merkür

Zararlı Gezegen: Jüpiter, Neptün

Düşük Gezegen: Venüs

Cinsiyeti: Dişi

Başak burcu toprak elementidir, değişken niteliktedir. “Üçüncül evdir.” 180° karşıt konuma denk gelen burç Balık’tır, on ikinci evi yönetir. Altıncı ev; çalışma ortamınız, ofis arkadaşlarınız, astlarınız, kiracılar, gündelik hayatınızla ilgili bilgiler verir. Çalışma stiliniz ve sonuçlarını içine alır. On ikinci ev ise; bilinçaltınızdır. Altıncı ev ayrıca evcil hayvanlarla da ilişkilendirilir. Fiziksel ve ruhsal sağlık durumunuzu, vücudunuzun hastalıklara karşı ne derecede dirençli olduğu bu ev konuları dâhilindedir. Var olan yeteneklerinizi geliştirdiğiniz alandır.

 

YEDİNCİ EV

Dış dünyaya açılma, evlilik, rakipler, ortaklıklar, mahkemeler, kontratlar

Yönetici Burcu: Terazi (Sonbahar Ekinoksu)

Yönetici Gezegeni: Venüs

Güçlü Gezegen: Satürn

Zararlı Gezegen: Mars

Düşük Gezegen: Güneş

Cinsiyeti: Erkek

Terazi burcu hava elementidir, öncü niteliktedir. Köşe ve “Birincil evdir” evdir.  180° karşıt konuma denk gelen burç Koç’tur, birinci evi yönetir. Yedinci ev evlilik, iş ortaklığı, arkadaşlar, açık düşmanlar, kontratlar, adli davalar, mahkeme salonları, danışmanlık konularını içine alır. Sizi etkileyen kişiler veya eşiniz hakkında birçok bilgiyi bu ev içinde barındırır. Evliliğinizin kalıcı olup olmayacağı, ortaklarınızdan gelebilecek yarar ve zararları bu alanda görmek mümkündür.

 

SEKİZİNCİ EV

Başkalarının kaynaklarıyla değişim ve dönüşüm, miras, banka, vergi, doğum, ölüm, ameliyat, okült konular

Yönetici Burcu: Akrep

Yönetici Gezegeni: Mars, Plüton

Güçlü Gezegen: Uranüs

Zararlı Gezegen: Venüs

Düşük Gezegen: Ay

Cinsiyeti: Dişi

Akrep burcu su elementidir, sabit niteliktedir. “İkincil” evdir. 180° karşıt konuma denk gelen burç Boğa’dır, ikinci evi yönetir. Sekizinci ev; başkalarından kazandığınız kaynaklar, ortak kazançlar, piyango, eşin ya da babanın parası, miras, vergi, banka, alacak verecek, doğum ve ölüm, tekrar doğma, başlangıçlar ve sonlanmalar, arınmak, yenilenmek, cinsel hayat konularını içine alır. Spritüel ve okült konular, mistizm de sekizinci evin konuları dâhilindedir. Karşısındaki ikinci ev, maddi kaynaklar, somut değerler, kişisel yeteneklerle alakalıdır. Bu ev malefik (kötücül) bir evdir.

DOKUZUNCU EV

Hayat felsefesi, uzak yolculuklar, yabancılarla ilişkiler, üniversiteler, yasalar, din ve inançlar

Yönetici Burcu: Yay

Yönetici Gezegeni: Jüpiter

Güçlü Gezegen: Güney Ay Düğümü

Zararlı Gezegen: Merkür

Düşük Gezegen: Kuzey Ay Düğümü

Cinsiyeti: Erkek

Yay burcu ateş elementidir, değişken niteliktedir. “Üçüncül” evdir. 180° karşıt konuma denk gelen burç İkizler’dir ve üçüncü evi yönetir. Dokuzuncu ev; yabancı kültürler, uzun yolculuklar, yabancılarla yapılan ticaret, üniversiteler, yayıncılık, hukuk, kanunlar, din ve inançlar, felsefe konularını içine alır. Hayat görüşünüz ile ilgili birçok bilgiye dokuzuncu ev sayesinde ulaşabiliriz. Tanrıyı algılayışınız da bu ev konuları dâhilindedir. Karşısındaki üçüncü ev, yakın çevre, komşu, kısa yolları ve iletişimi içine alır. Bu ev benefik (iyicil) bir evdir.

ONUNCU EV

Anne, toplumdaki statü, kariyer, itibar, alınyazısı, patronlar

Yönetici Burcu: Oğlak (Kış Ekinoksu)

Yönetici Gezegeni: Satürn

Güçlü Gezegen: Mars

Zararlı Gezegen: Ay

Düşük Gezegen: Jüpiter, Neptün

Cinsiyeti: Dişi

Oğlak burcu toprak elementidir, öncü niteliktedir. Köşe ve “Birincil evdir”. 180 ° karşıt konuma denk gelen burç Yengeç’tir ve dördüncü evi yönetir. Onuncu ev; meslek hayatınız, sosyal statünüz, itibarınız, popülerliğiniz ve hayatınızda giderek önem kazanan konular hakkında bilgiler verir. Yaşamınızda gitmek istediğiniz yön bu ev konuları dâhilindedir. Kariyer hayatınızdaki başarı veya başarısızlık ile ilgili bilgiyi bu ev verir. Karşıt evi olan dördüncü ev aile, yuva, ebeveynler ve iç dünya konularını içine alır.

 

ON BİRİNCİ EV

İdeallerin gruplarla beraber birleşmesi ve yarınlar, üvey evlatlar, annenin maddi durumu, hayır işleri, eşitlik, özgürlük

Yönetici Burcu: Kova

Yönetici Gezegeni: Satürn, Uranüs

Güçlü Gezegen: Merkür

Zararlı Gezegen: Güneş

Düşük Gezegen: Plüton

Cinsiyeti: Erkek

ev11Kova burcu hava elementidir, sabit niteliktedir. “İkincil” evdir. 180° karşıt konuma denk gelen burç Aslan’dır ve beşinci evi yönetir. On birinci ev arkadaşlar, kolektif alan, gruplar, toplumun yararına yapılan hayır işleri, organizasyonlar, yarınlarınızdan beklentileriniz, planlarınız konularını içerir. Karşıtı olan beşinci ev; aşk, çocuklar, spekülasyon, eğlence alanlarını temsil eder.

 ON İKİNCİ EV

Bilinçaltı, gizli düşmanlar, hastaneler, hapishaneler, saklı ilişkiler, kısıtlanmalar, endişeler

Yönetici Burcu: Balık

Yönetici Gezegeni: Jüpiter, Neptün

Güçlü Gezegen: Venüs

Zararlı Gezegen: Merkür

Düşük Gezegen: Merkür

Cinsiyeti: Dişi

Balık burcu su elementidir, değişken niteliktedir. “Üçüncül” evdir. 180° karşıt konuma denk gelen burç Başak’tır ve altıncı evi yönetir. On ikinci ev; bilinçaltını anlatır. Unutmak istediğiniz, sizi korkutan her şeyi içinde biriktirdiğiniz alandır. Kontrolünüzün dışında gelişen olaylar, gizli düşmanlar, saklı ilişkiler, hapishaneler, hastaneler, hayaller, rüyalar, çocuklukta yaşanan kötü tecrübeler bu ev konuları dahilindedir. Kişi hayatında başarısız olduğu zaman içine kapanıyor ve hayattan uzaklaşıyorsa bu ev muhtemelen transit eden sert bir gezegenin etkisi altındadır. Bu ev malefik (kötücül) bir evdir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here