Roma Mitolojisi Nedir?

Roma mitolojisi Yunanların İtalya’ya yerleşmesinden sonra antik Yunan mitolojisinin etkisi altında kalarak bazı değişikliklere uğramıştır. Roma mitolojisinin en farklı taraflarından biri ise Eski Romalıların olaylara bakış açılarıdır. Roma mitolojisi sadece tanrılar ve doğaüstü canlıların efsanelerini ve hikayelerini barındırmamaktaydı, aynı zamanda Roma halkının ve Roma devletinin ideolojisine yer etmiş olan bir bakış açısıdır. Gerçek Roma şehrinin kuruluşunun ve gerçek Roma şehrinin yöneticisinin halkları idaresi altına almasının çok daha önceden tanrılar tarafından belirlenmiş olduğuna inanılmaktaydı. Gerçek Roma şehrinin kuruluşunun ve gerçek Roma şehrinin yöneticisinin halkları idaresi altına almasının çok daha önceden tanrılar tarafından belirlenmiş olduğu miti Romalıların birçok savaşı kazanması sonucunda ortaya çıkmıştır. Roma İmparatorluğu eski devirlerden başlayarak önce kendi çevrelerindeki toplulukları, daha sonra Avrupa, Asya ve nihayet Afrika’da yaşayan birçok ulusu egemenlikleri altına almışlardır. Eski Romalılar bunu çok doğal olarak karşılamıştır. Eski Roma İmparatorluğunda yaşayan insanlara göre Roma; tanrılar tarafından seçilmiş bir özel devletti.

Eski Roma İmparatorluğunda yaşayan insanlar ilk önce Predeist bir çağ yaşamışlardır. Predeist çağda Romalılar hiç bir Tanrıya ya da tanrıçaya tapmamışlardır. Buna rağmen iyilik ve kötülük anlayışına sahiplermiş ve büyü ile uğraşmışlardır. Zamanla inançlarında ölümsüz varlıklar; Larlar ile Penatlar ortaya çıkmıştır. Eskiden her Roma ailesinin bir Lar’ı, birkaç tane de Penat’ı vardır; bu Tanrılar, yalnız o ailenin olurdu ve Larlara ve Penatlara tapmak amacı ilke tapınaklara gidilmezdi ya da tapınak yapılmazdı. Halkın evlerini koruyan Penatlar ve Larlar olduğu gibi bütün şehri koruyan Larlar ile Penatlar da bulunurdu.

Roma Mitolojisi Tanrıları

Roma mitolojisindeki tanrısal karakterler ve görevleri nelerdir? Romalılar da Yunan Mitolojisindeki 12 Olimposlu tanrıyı kabul etmişlerdir. Roma mitolojisinde Yunan mitolojisindeki ile hemen hemen aynı anlamları yüklemişlerdir tanrılara. Jupiter (Zeus), Neptunus (Poseidon), Vesta (Hestia), Iuno (Hera), Mars (Ares), Vulcanus (Hephaistos), Minerva (Athena), Venus (Aphrodite), Mercurius (Hermes), Diana (Artemis), Pluton(Hades), Bakkhos (Dionysos) isimleri verdikleri Tanrılara inanmışlar., Apollo’nun adını değiştirmemiş olduğu gibi kullanmışlardır.

Neptün

Neptün Jüpiter’in kardeşi, Cronus’la Rhea’nın oğludur. Neptün, kudret bakımından, Jüpiter’den sonra ikinci geliyordu. Neptün’ün atı yarattığına ve aynı zamanda ona kuvvet verdiğine de inanılmaktaydı. Neptün, daima yarışmalara katılmaktan hoşlanan, hareketli, kuvvetli bir tanrıdır. Üç çatallı asası vardır. Denizaltında büyük, kudretli ve göz alıcı bir sarayda yaşadığına inanılmaktaydı. Deniz kabuğu biçiminde altın arabası ile denizlerin üzerinde gezintiye çıkınca fırtınaların dindiğine, denizin dümdüz olduğuna inanılmaktaydı.

Jüpiter

Zeus ile bir tutulan Roma tanrısıdır. Roma tanrılarından Saturnus ile Rea’nın oğludur. Jüpiter, Romalı tanrıların en üstünü, en büyüğüdür, en kudretlisidir. Egemenliğini Roma’da Capitoliu’m üstünde sürdürmektedir. Roma şehrinin siyasal yapısının geliştirmesi ve sağlamlaştırması ile Jüpiter Tanrılar Konseyi’nin başkanı olmuştur. Jüpiter’e her konsül dua ederdi, kurbanlar sunulmaktaydı. Jüpiter’in Victor, İnvictus, Stator, Triumphator gibi takma adları vardır. Bu takma adlar askeri ve siyasal işlevleriyle ilgilidir. İmparatorluğun kurulması ile birlikte imparatorlar Jüpiter’in himayesine girmişlerdir. Bazı İmparatorlar Jüpiter’in kendilerinde somutlaştığını ileri sürmüşlerdir.

Plüton

Roma mitolojisinde Ölüler Diyarı Tanrısıdır. Plüton kelimesi Yunanca “zenginlik” kelimesinden gelmektedir. Plüton tarım tanrısı Saturn’un oğludur ve Jupiter ile Neptünün kardeşidir.

Ceres

Roma mitolojisinde anne sevgisinin ve büyüyen bitkilerin (özellikle tahılların) tanrıçasıdır. Satürn ve Rhea’nın kızı, Jüpiter’in eşi ve kız kardeşidir. Jüpiter’den Proserpina’nın annesidir ve Juno, Vesta, Neptün ve Pluto’nun da kız kardeşidir. Ayrıca Sicilya’nın baş tanrıçası, koruyucusudur.

Janus

Janus, bir yüzü sağa, bir yüzü sola bakan iki yüzlü Roma tanrısıdır. Bu tanrının resmine Roma paralarında rastlanır. Janus’un yüzlerden biri kentten içeri girenlere, öteki ise kentten dışarı çıkanlara bakar. Böylece kent güvenlik içinde yaşamını sürdürmektedir.

Diğer Tanrılar ve mitolojik karakterler;

  • Abeona, Roma mitolojisinde çocukları koruyan Tanrıçadır.
  • Abundantia, Roma mitolojisinde fazla etkin değildir ancak bolluk, başarı ve şans Tanrıçasıdır.
  • Aequitas, Roma mitolojisinde adaletin ve anlaşmaların Tanrısıdır.
  • Alemonia, Henüz doğmamış olan bebekleri besleyen Tanrıçadır.
  • Anna Perenna, Yeni yılın Tanrıçasıdır.
  • Antevorte, Roma mitolojisinde geleceğin Tanrıçasıdır.
  • Appiades, Appian su kemerinin yakınlarında tapınakları bulunan beş tanrıçaya verilen genel addır. Bu Tanrıçalar: Concordia, Minerva, Pax, Venus, ve Vesta’dır.

Aurora – Şafak Tanrıçasıdır. Yunan mitolojisinde Eos olarak adlandırılmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here