Mars-Koç, Akrep

Elegance isn't solely defined by what you wear. It's how you carry yourself, how you speak, what you read. We have got to change...

ROMA MİTOLOJİSİ VE TANRILARI

Roma Mitolojisi Nedir? Roma mitolojisi Yunanların İtalya’ya yerleşmesinden sonra antik Yunan mitolojisinin etkisi altında kalarak bazı değişikliklere uğramıştır. Roma mitolojisinin en farklı taraflarından biri ise...

Jüpiter-Yay, Balık

Elegance isn't solely defined by what you wear. It's how you carry yourself, how you speak, what you read. We have got to change...

Mitoloji Sözlüğü

AGEMENNON: Yunan Mitolojisinde Krallar arasında en önemlisidir. Büyük savaş Trio’nun kumandanıdır. AGAMEDES:  Apollo Tapınağını yapan ünlü heykeltıraş ve mimardır. AEGEE: Athena’nın Kralı veTheseus’un babasıdır. AGLAIA: Üç Kharitlerden biridir. AİDONEUS: Yeraltı Tanrısı Hades’in...