Plüton’un Keşfi 

Clyde Tombaugh, Illinois’li bir çiftçi çocuğudur. Ailesinin kendisini üniversiteye yollayacak parası olmadığından Astronomiye olan ilgisini evindeki amatör teleskopuyla gözlemler yaparak devam ettirmektedir. Gözlemlediği gök cisimlerinin resimlerini yapar ve bir gün Mars çizimini Lowell Gözlem Enstütüsü’ne gönderir. Çok etkilenen kurum yöneticisi, Tombaugh’a yanlarında fotografik gözlemci olarak çalışabileceğini söyler. Buradaki işi gökyüzünü tarayarak Lowell’ın X gezegenin bulunabileceğini öngördüğü bölgeleri incelemek ve fotoğraflamaktır. Uzun ve zorlu çalışmalardan sonra 18 Şubat 1930 günü, ortalama 160.000 yıldızın bulunduğu bir fotoğraf karesinde sönük ışığıyla Plüton kendisini gösterecektir. Astrolojide Plüton-4

Plüton Güneş etrafındaki dönüşünü yaklaşık olarak 247 yılda tamamlar. Şu ana kadar bilinen Dünya’ya en uzak gezegendir. Yörünge hızı en yavaş olanıdır. Neredeyse kendisi kadar büyük olan uydusu Charon’un etki alanı yüzünden hareketleri düzensizdir. Kuiper kuşağında yer alır.

Plüton, günümüzün bilim adamları tarafından “gezegen” mertebesinden oy birliği ile çıkarılmıştır. Oysa Sümerliler zamanımızdan yaklaşık 7000 yıl önce Plüton’a hakettiği ünvanı zaten vermişlerdi! Astronominin gözünden düşen Plüton’un Astrolojik etkileri ise su götürmez biçimde ortadadır.

Lowell Ve Plüton Gizemi

Astrolojide Plüton-513 Mart 1855, 07:45 Boston doğumlu Percival Lowell’in yükseleni 29:15 derece Koç’tur. Plüton’un keşfiyle tanınan Lowell’ın 2 derece Boğa’daki Plüton’u yükseleniyle kavuşmaktadır. İsim ve Soyadının baş harfleri Plüton isminin ilk harfleridir. 1905’de Plüton’u araştırmaya başladığında Plüton 3. evindeki ikizler burcundadır. Güneş’i Plüton’un yöneticisi olduğu Akrep Burcundayken, Plüton Ay burcunun karşıt burcunda yani Yengeç’in 4 derecesindeyken, Mars kare Neptün ve Satürn kare Plüton etkisinde ölümle tanışmıştır Lowell. Gezegenin Tombaugh tarafından resmi olarak keşfedilmesi sırasında ise Transit Ay, yine Akrep Burcundadır. Plüton o sırada Lowell’ın 17 derecedeki Oğlak Ay’ına tam bir karşıt yapmaktadır (Plüton Yengeç Burcu’nun 17 derecesinde, Mars/Plüton dekanında keşfedilmiştir).

Plüton’un İsmi

Plu•to (plū’tō) şeklinde okunur. Venetia Phair Klasik Mitoloji ve Astronomiyle ilgili bir çocuk olarak Oxford’da kütüphaneci olan dedesine yeni bulunan gezegenle ilgili olarak Plüton ismini öneren kişidir. Gezegenin çok gizemli ve kederli olduğunu ifade eder. 24 Mart 1930 tarihinde oldukça uzakta ve belli belirsiz tespit edilen bu gezegen resmi olarak Plüton ismini almıştır. Plüton mitolojide yeraltı Tanrısı Hades olarak da tanınmaktadır.

Plüton’un Sembolü

Genelde Astronomide Astrolojide Plüton-1 monogramıyla ifade edilir. Bir diğer benimsenmiş sembolü hilal şeklinde, yarım daire figürünün alt kısmındaki ters haç, üzerindeyse tam bir dairedir Astrolojide Plüton - 2.En tepesindeki daire dışında Plüton sembolü, Neptün’le benzerlik gösterir. Aşağıya dönük hilal ve haç işareti yeraltının güçlerini ifade eder. Ölüm, kötülük, insanın karanlık doğası, saklı gerçekler, bilinmeyen faktörler gibi konular ters haçın anlamlarındandır. Hilal figürü ise sembolün tepesindeki daireyle bütünleşir. Daire yaşamdır, aydınlıktır. Plüton tüm yeraltı güçlerini yaşama doğru yöneltir. Ölüm ve yeniden doğmak, yıkım ve ardından gelen yeniden yapılanma gibi zıtlıklardır.

Astrolojide Plüton

Plüton, Satürn ötesi olarak da tanımlanan modern gezegenlerin üçüncüsüdür. Çıplak gözle görülemeyen bir gezegendir. Son derece tuhaf yörüngesi dolayısıyla Plüton’un zodyakın her burcunda geçirdiği zamanlar farklılıklar gösterir. Burçlarda12 ila 30 yıl ya da daha fazla süre geçirebilmektedir. Astrolojik etkileri boyutunun aksine, çok belirgin ve büyük çaplıdır.

Plüton’un keşfi, yeraltı ve ölüm Tanrısının yeryüzüne adım atması gibidir. Yengeç burcunda seyrederken keşfedilmesinin ardından artık hiç bir şey aynı olmamıştır.

Plüton takıntıları, kontrolü ya da kontrolsüzlüğü, aşırı güçleri ve karşı koyamayacağınız şekilde yönlendirilmeyi ifade eder.

Plüton yenilenmedir. Görünenin ötesindeki gizli “bilinmeyen/tanımlanamayan” güçlerle ilgisi vardır. Oluşturduğu etki kelimenin tam anlamıyla “ dönüşüm” yani “transformasyon” dur.

Plüton en uzak gezegen olduğundan yavaş hareket eder ve burçlardaki seyahati uzun sürer. Burç yerleşimlerinin genelde jenerasyonların kimlik yapıları ve misyonlarını şekillendirdiği öngörülür. Dolayısıyla kişisel haritalarda hangi burçta yeraldığından çok, hangi evde bulunduğu, ASC, MC, DSC, DC ya da ev kasplarına yakınlığı, gezegenlerle yaptığı açılar incelenerek yorumlanır. Plüton özellikle köşe evlerden birindeyken zenginlik, politika ve göz sorunlarıyla da ilgili bulunur.

Plüton Mars’ın en yüksek oktavıdır. Mars cinsellik ve arzularsa, Plüton orgazmdır. Akrep Burcunun modern yöneticisi Plüton seks, süper güç, büyük ve gizli örgütler, ani bitiş/başlangıçlar, şizofreni gibi zihinsel rahatsızlıklar, sinir krizleri, uzun süreli depresyon, sırlar, iç alem, derin duygular, cinsel hastalıklar, paranoya, korku, endişe, propaganda, diktatörler, bombalar, ölüm, finans, ekonomi gibi temaları sembolize eder.

Einstein Plüton’un keşfedildiği yıl olan 1930’da şöyle yazmıştır; “Deneyimleyeceğim en olağanüstü güzellik gizemdir. Gizem gerçek sanatın ve bilimin kaynağıdır.” 1933 yılında ise Franklin D. Roosevelt ise; “Korkmamız gereken tek şey korkunun ta kendisidir” demiştir. Bu sözler Güneş sistemimizin sınırındaki gezegenin tesirini açıklamak içinde kullanılabilir. Plüton derin ve gizemli sırları temsil eder. Günümüzde her konuyu pek çok farklı yönden, derinlemesine araştırdığımız gibi, uzayın da derinliklerine gitmekteyiz. Varoluşumuzun ve zamanın derinliklerini keşfetmekteyiz. Bilgi ile korkularımızı yenmeye çalışıyor, yine korku sayesinde hayatta kalmayı başarıyoruz.
Plüton prensibi, küçük ebatlar ve ayrıntılarla da alakalı bulunur. Bu bağlamda Plüton’un “minyatürizm” le ilgili olduğu söylenebilir. Örneğin yine Plüton etkisiyle 1960’lı yıllarda binalarda ve büyük yapılarda uygulanan bilgisayar sistemleri şu an oldukça mini boyutlarıyla avucumuzun içindedir.

Plüton enerjisi “kilitli” ve oldukça yoğundur. Baskı kuran engelleyen, zorla elde eden bir yanı vardır. Plüton’un dönüştüren enerjisi tam anlamıyla kontrolsüz ve patlayıcıdır.

Bir fotoğraf karesinde, ufacık, belli belirsiz bir ışık noktası olarak keşfedildiğinde Dünya büyük bir değişim yaşamaktaydı. Wall Street çökmüş,  Avrupa’da faşizm ayaklanmıştı. Atomun ayrıştırılma süreci sonunda Atom bombası ortaya çıkmıştı.

Plüton petrolü ve plastik gibi  dönüştürülmüş yan ürünlerini de temsil eder. Plüton bizi organik dünyadan kopartan değişimdir. İçinde yaşadığımız plastik dünya temiz olduğu kadar ölümcüldür. Plastik doğal olan her ürünün yerini almıştır. Yok edilemediği için çevreye büyük hasarlar vermektedir. Plüton nedeniyle doğadan ayrı düşen tarafımız bizi içten içe hep kaygılandırır. Hep bir şeylerin yanlış olduğunu hisseder ama değişime engel olacak gücü ve birlikte hareket etme dürtüsünü kendimizde bulamayız. Plüton tıpkı petrol ve yan ürünlerinin hayatımızı ele geçirmesini temsil ettiği gibi içgüdüsel ve insani duygularımızın da yapay ve yabancı formlara bürünmesine neden olmaktadır. Doğadan kopan insan, ruhuna yabancı ortam ve durumlarla baş etmeye çalışırken giderek zalimleşir. Bir gün belki de Plüton’un Kova burcuna ilerlemesiyle köle gibi çalışan, öfkeli insanların yerini yumuşak başlı, yorulmayan ve istenilen her şeyi yerine getiren robotlar alacaklardır.

Plüton her burç değiştirdiğinde bizi mutlu eden şeyleri giderek yok etmekte, huzur ve rahatlık veren duygularımızı köreltmektedir. Bir diğer yandan biliyoruz ki plastik dünyamızın robotlarına ve otomasyona karşı çıkan, medeniyetimizin yıkılmasına engel olmak isteyen cesur kişilerde olacaktır. Plüton’un öngördüğü yıkım kaçınılmaz olsa da, varoluşumuzu sürdürecek ve yeniden inşa edecek olanlar yine bu yürekli insanlardır.

Plüton Yengeç Burcunda

Plüton Yengeç süresi 1. Dünya Savaşı’nın hemen öncesine, 1912 – 1937  yılları arasına denk gelmektedir. Hiyerarşiler ve aileler arasında büyük kargaşalar ve ayaklanmalar gündeme gelmiştir. Toplumda oluşan belirgin sınıf farklarının en önemli nedeni Plüton/Yengeç yerleşimidir. Transit boyunca Avrupa’daki milyonlarca insan, özellikle azınlıklar katledilmiştir. Yengeç Burcu aileyi, güvenliği, köklerimizi temsil eder. Plüton bu konularda büyük çaplı bir yıkıma neden olmuştur. Yine aynı süreçte kadına verilen değer yükselmiş, önemli politik aşamalar kaydedilmiştir. Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren kanunun kabul edilmesi yine Plüton’un keşfedildiği yıla denk gelir. Bunun yanı sıra “seçkin” sınıf itibarını büyük ölçüde kaybetmiştir.

Plüton Aslan Burcunda

Plüton/Aslan evresi yani 1937 – 1956  Ağustosuna kadar olan dönem süper güçlerin yükselişine ve yıkıcı/yokedici bombalara eşlik eder. Aslan Burcu yaşam sevincimiz, çocuklar, yöneticiler, iktidar gibi konuları temsilen Güneş’in yönettiği Burçtur. 1939 yılının başlarında TC’de yeni hükümet kurulmuş milletvekili seçimleri yapılmıştır. Yine bu yılın sonunda 40.000 kişinin öldüğü ve binlerce insanın evsiz kaldığı Erzincan depremi gerçekleşmiştir. Aynı yıllarda okullarda saldırılardan korunmak için eğitimler verilmeye başlanır. Plüton/Aslan jenerasyonu baskı altında yetişmiş egoyla alakalıdır. Bombaların gölgesi altında büyüyen ilk jenerasyondur.

Plüton Başak Burcunda

Plüton 1956 – 1971  Şubat’ına kadar Başak Burcunda ilerlediğinde ilaçlar, tarım ve servis endüstrisinde belirgin değişimler yaşanmıştır. Endüstri alanlarında, insan hizmetinin yerini alacak bilgisayarla donatılmış makineler (robotlar) ilk defa ortaya çıkmıştır. Ağır sanayi işlerinin makinelere devredilmesi, işçi sınıfını derinden etkilemiştir. 1957 yılı itibariyle Türkiye’de Sanayi Bakanlığı kurulmuştur. Bu dönem herşeyin otomatikleştiği bir evredir. Büyük fabrika ve işletmelerde “daha çok makine daha az işçi” sloganlarıyla global bir dönüşüm yaşamıştır. Fabrikalarda işlenen ürünler şu an kolayca her marketten satın alabileceğimiz hale gelmişlerdir. Doğum kontrol hapı keşfedilmiştir. Cinsellik gündemi fazlasıyla meşgul ettiği halde ilk kez genel nüfusta artış yerine azalma kaydedilmiştir.

Plüton Terazi Burcunda

Plüton Terazi Burcuna geçtiğinde evliliği kutsal bir kurum gibi benimseyen herkesi şaşırtmıştır. 1971-1982 Nisan ayına kadar estetikle ilgili dönüşüm/değişim/şekil değiştirme olguları gündeme gelirler. Eşitlikçi görüşler ve talepler toplumun geneline hakim olur. Erkekler maskülenlikten vazgeçmek zorunda kalırlar. Kadınlar ise cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkar, erkeklere ihtiyaç duymaksızın her işle başa çıkabileceklerini ispat ederler. Benzer konularla ilgili olarak sayısız eylem gerçekleşir. Erkekler erkeklere, kadınlar kadınlara aşık olur ve bu aşkı savunmaya başlarlar. Çocukların kafası aşk ve ilişkiler konusunda karışır. O dönemin çocukları günümüzün bekarlık kültürünü oluşturmuşlardır. Aynı zamanda ABD ve Rusya arasındaki güç savaşları Plüton Terazi’deyken nüksetmiştir. 1971’ de başlayan süreç Türkiye açısından da oldukça etkili olmuştur. Plüton Terazi etkisiyle boykotlar, eşitlik arayışı, sıkı yönetim uzun zaman gündemimizi meşgul etmiştir.

Plüton Akrep Burcunda

Terazi dönemindeki insanların aşırı cinsel deneyimlerinden sonra yani 1982-1995 yılları arasındaki Plüton Akrep transitinde AIDS gibi bir hastalığın ortaya çıkması ve yaygınlaşması kaçınılmazdır. Yönetici olduğu burçta hareket eden Plüton, AIDS nedeniyle ölüm korkusu ve cinsel paranoyalar ortaya çıkarmıştır. Seksüel alışkanlıklar şiddetli bir yasaklanmaya maruz kalarak değişir. Okullarda cinsellikle ilgili bilgilendirmeye yönelik eğitimler verilmeye başlanır. Prezervatif (bir tür plastik) her yerden tedarik edilebilecek şekilde topluma sunulur. Ekonomik olarak, profesyonel ve meslek sahibi gençler ön plana çıkarlar. Zira “başkalarını ezerek nasıl zengin olurum?” sorusu zihinlerini yoğun biçimde meşgul etmiştir. Bankalar iflas etmişve hemen ardından büyük birleşmeler gerçekleştirerek günümüzün en büyük kuruluşları halini almışlardır. Finansal anlamda yararlı etkileri olmuştur. Türkiye’de ise siyasetin taraf değiştirerek dönüştüğü dönemdir.

Plüton Yay Burcunda

1995 – 2008 yılları arasında Yay burcunda ilerleyen Plüton terör olaylarının artmasına neden olmuş, uluslar arasındaki düşmanlığı arttırmıştır. Plüton Yay’da gerçeğin de arayışıdır. Yüksek eğitim, yasa ve yönetimler, havacılık ve genel olarak seyahat endüstrisi konularında reformlara neden olmuştur.

Plüton Oğlak Burcunda

Ocak 2008’den 2024 yılına kadar Plüton bizi Oğlak evresine taşıyacaktır. (Plüton’un transit süreleri giderek uzamaktadır. Bu durum tuhaf yörünge hareketinden kaynaklanmaktadır. Aslına bakılırsa Plüton Akrep’te sadece 12 sene geçirmiştir. Ama Boğa’da bu süre 33 sene olacaktır). Oğlak’ta kalacağı 16 yıl boyunca ise hükümetler oldukça despot tavırlarla “güvenlik ihtiyacı” adı altında güçlerini pekiştireceklerdir. Terör ve endişe havası hükümetlere “manda yönetimi altına alma” girişimlerindeki gerekli yakıtı fazlasıyla sunacaktır. Bu yüzden 2011 – 2015 yılları arasındaki Koç Uranüs’üyle Plüton arasında oluşacak kare oldukça dikkat çekici ve tehlikelidir. Bağımsızlığına düşkün olan bireyler bu süreçte otoriteyi, kontrolü ve gözaltı durumlarını karşısına alarak haklarını arayacaklar.
Plüton Oğlak sembolü hali hazırda dizayn edilmiş bir yapı olarak, Şangay Dünya Finans Merkezi yapısı üzerinde görülebilmektedir. Yapının 492 metre yükseklikte olması ilginç bir tesadüftür. Çünkü aynı zamanda bu sayı Plüton Neptün kavuşumunun gerçekleştiği döngüye işaret etmektedir. Kulenin resmine bakacak olursak, neredeyse Modern bir Plüton simgesi görürüz.5 katlı dev yapının üstünde kavisli bir “V” ve en tepesine yerleştirilmiş bir daire.

Bu yapı belki de ekonomik gücün Batı’dan Doğu’ya doğru yön değiştirmesinin bir sembolü sayılabilir. New York Dünya Ticaret merkezinin yokedilmesi, Dünya’nın en uzun yapısının yani Şangay Finans merkezinin önünü açmıştır. Plüton Batı Dünyasının bünyesinde, özellikle iş/ekonomi kaynaklı alanlarında acı dolu bir dönüşüme önayak olacaktır. İş potansiyeli Doğu’ya taşınacak ve “güç” hiçbir ulusa bağlılığı olmayan elit kesime odaklanacaktır. Birçok Batı ülkesi politik ve ekonomik bazda tüzelliklerine yeni yıl gününde ortaya koymuşlardır. Yani bu Oğlak Burcu’nun 9. derecesine işaret etmektedir. Bu yüzden 2012 – 2014 yılları arasındaki kare açı bu derecenin etrafında gerçekleşecek büyük krizlere ve dönüşümlere neden olacaktır.

Transit boyunca “süper güç” sahibi kişiler ufak gruplar oluşturarak Plüton enerjisini kullanacaklardır. Bu noktada bu kişiler için demokrasiyi insanlara bırakmak elbette oldukça tehlikeli bir hal alacaktır. Amerika’nın doğum Haritasında Plüton 27 derece Oğlak Burcunda yer almaktadır. Amerika Plüton’u Oğlak burcunda yeralan tek ülkedir. Şüphesiz ülkeyi büyük bir değişim beklemektedir. Teröristlere ya da demokratlara karşı kontrolü kaybetme korkusu ve riski gündeme gelecektir.

Plüton transit yaptığı her burcun konuları dahilinde imha ve yıkım enerjisi ortaya koyar. Ardında da yeniden yapılanma gelir. Plüton Kova Burcu’na geçtiğinde yani 2023’te, insanlığın varoluşsal endişeleri “otokrasiyi” silip atacaktır. Bağnaz hırsların bedeli büyük olacaktır. Plüton Kova’dayken düşünce gücünü dönüştürecektir. Her yer bilgisayar ışıklarıyla bir festival havasında görünecektir. Özgür düşünce tüm sınırları yok edecektir. 2043 yılında Plüton Balık Burcu’na geçtiğinde şüphesiz bir kez daha yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyacağız ve bu şekilde sürüp gidecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here